Resim İş Bölümünden Hematolojİ Servİsİmİze tablo resİm hedİyelerİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Bölümü Dr. Öğt. Üyesi Seyhan Mercan Kalaycı'nın öğrencileri Hematoloji Servisimizi yaptıkları resimlerle güzelleştirdiler. İnce düşüncelerinden dolayı Dr. Öğt. Üyesi Seyhan Mercan Kalaycı ve öğrencilerine teşekkür ederiz..