15.03.2018 de Hematoloji hasta ve hasta yakınlarına enfeksiyon dan korunma yolları anlatıldı.

15.03.2018 de Hematoloji hasta ve hasta yakınlarına enfeksiyon dan korunma yolları anlatıldı.