0 850 305 65 65

Kurumsal Misyonumuz

Tüm sağlık hizmetlerinde tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygı duyarak, gelişmiş sağlık teknolojisi ile toplumumuza kaliteli sağlık hizmeti sunulması, toplumun beden ve ruh sağlığının korunması, bireye üst düzeyde uzmanlaşmış personel ile kaliteli tanı ve tedavi hizmetinin sunulması, çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi bulundurarak evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma yapılması için gerekli altyapı desteğinin sağlanmasıdır.
KURUMSAL
Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, 65080, Kampüs / VAN
Telefon: 0 850 305 65 65
E-Mail: hastane@yyu.edu.tr