DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ
50.000 m² Kapalı Alan Türkiye'nin En İyi Hastanelerinden Biriyiz. HASTA ODALARIMIZ MODERN AMELİYATHANELER 4 HASTANEMİZİN AÇILIŞI 650 Yatak Kapasitesi
Hastanemizde gerçekleştirilen kök hücre tedavisi sayesinde, çeşitli yaralardan dolayı kesilmesine karar verilen ayaklar, iyileştirilerek kesilmekten kurtarılıyor.
Hastanemizde 14 Mart Dünya Tıp Bayramı yapılan etkinlikle kutlandı Lösemi tedavisinde umut veren yöntem
Türkiye'de, lösemi hastalarına yönelik FCM yöntemini uygulayan sekiz birimden biri olan Hastanemiz, uyguladığı metotla lösemi hastası çocukların iyileşebilmesi ve sağlığına kavuşması için çaba gösteriyor. Hastanemizde Van,Bitlis,Muş,Hakkari Bölgesi'nde Kurulması Planlanan'Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Merkezi Projesi Görüş ve Beklenti Çalıştayı'gerçekleştirildi. Hastanemizde Radyasyon Onkolojisi merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. VAN'da meydana gelen depremden bu yana Hastanemizde kalan kas hastası 3 yaşındaki minik Viyan'ın ailesi, hastanemizdeki doktor ve hemşireler oldu.

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Van ve Hakkari ilerinin tamamı, Muş, Bitlis, Şırnak, Ağrı, Iğdır, ve Siirt illerinin büyük kısmını kapsayan yaklaşık 4 milyon kişiye üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan 550 yatak kapasiteli ileri bir Tıp Merkezidir.

Hastanemize ait laboratuarlar (Mikrobiyoloji, Biyokimya, Hematoloji, Patoloji, Parazitoloji, Elisa, Hormon, Uyku, Histoloji-Embriyoloji) araç, gereç ve personel yönünden yeterli olup, ihtiyaç duyulan bütün tetkikleri yapabilecek kapasitedir. Ayrıca laboratuar bölümü uluslararası standartlara göre kalite kontrol işlemlerini yürütmektedir. Aynı zamanda alınan sonuçların güvenilirlikleri son derece yüksektir.

Hastanede 3 adet tomografi cihazı 1 adet MR cihazı bulunmaktadır. Cihazlar yetişmiş elemanlar tarafından kullanılmaktadır. Hastanemizde 30 adet hemodiyaliz makinesi mevcut olup, yeni hemodiyaliz ünitemiz hizmete girmiştir. Hastanede 550 yatak ile modern teknoloji eşliğinde uluslar arası standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti verilmektir. Hastanemizde mevcut bulunan poliklinik ve servisler aşağıya çıkarılmıştır.

 

Mevcut Poliklinikler

Mevcut Servisler

EKG Polikliniği

Acil Servis

Anestezi Polikliniği

Ameliyathane

Çocuk Endokrin Polikliniği

Sterilizasyon

Çocuk Hematoloji Polikliniği

Çocuk Acil Servis

Çocuk Kardiyoloji Polikliniği

Çocuk Cerrahi Servisi

Çocuk Nefroloji Polikliniği

Çocuk Yandallar Servisi

Çocuk Nöroloji Polikliniği

Çocuk Servisi

Çocuk Polikliniği

Dahiliye Servisi

Dahiliye Polikliniği

Dermatoloji Servisi

Dermatoloji Polikliniği

Enfeksiyon Hastalıkları Servisi

Diyabet ve Şişmanlık Polikliniği

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Servisi

Diyaliz Polikliniği

Genel Cerrahi Servisi

EEG-EMG Polikliniği

Göğüs Cerrahi Servisi

Endokrinoloji Polikliniği

Göğüs Hastalıkları Servisi

Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği

Göz Hastalıkları Servisi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği

Hemodiyaliz Ünitesi

Gastroenteroloji Polikliniği

Kadın Hastalıkları ve Doğumhane

Genel Cerrahi Polikliniği

Kan Merkezi

Göğüs Cerrahi Polikliniği

Kardiyoloji Servisi

Göğüs Hastalıkları Polikliniği

Kulak Burun Boğaz Servisi

Göz Polikliniği

KVC Servisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

Medikal Onkoloji

Kardiyoloji Polikliniği

Nöroloji Servisi

Kulak Burun Boğaz Polikliniği

Nöroşirurji Servisi

KVC (Kardiyovasküler Cerrahi) Polikliniği

Ortopedi Servisi

Nefroloji Polikliniği

Plastik Cerrahi Servisi

Neonatoloji Polikliniği

Psikiyatri Servisi

Nöroloji Polikliniği

Üroloji Servisi

Nöroşirurji Polikliniği

Yeni Doğan Servisi

Psikiyatri Polikliniği

Mevcut Yoğunbakım Üniteleri

Radyoterapi Polikliniği

Anestezi Yoğunbakım

Üroloji Polikliniği

Çocuk Yoğunbakım

 

Kardiyoloji Yoğunbakım

 

DahiliyeYoğunbakım

 

YenidoğanYoğunbakım

 

 

                                         

                                        

 


Copyright BBAUM © 2013
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi