0 850 305 65 65
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk sağlığının adresi Van’da, çocuğa 24 saat sağlık hizmeti veren önemli merkez olan Çocuk Ünitesi; acili, poliklinikleri, yataklı tedavi hizmetleri, bebek odası ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile hizmet vermektedir. Ünitemizde profesör, doçent ve uzman pediatristlerden oluşan güçlü bir kadro ile 0-15 yaş arası çocukların fiziksel ve mental gelişim takibi, aşıları, tüm çocuk hastalıklarının teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

PEDİATRİ

Sağlıklı çocuk büyüme, beslenme takibi ve aşıları, her türlü çocukluk çağı hastalığının ayakta ve yatarak takibi konularında hizmet verilmektedir.


PEDİATRİK ASTIM-ALLERJİ

Sık tekrarlayan bronşit, geçmeyen öksürük ve astımlı çocukların teşhis ve tedavisi, cilt testleri, alerji aşıları konularında hizmet verilmektedir.


PEDİATRİK CERRAHİ

Çocuklar, erişkininin küçük bir modeli gibi görülmemelidir. Bu nedenledir ki; çocukların cerrahi hastalıkları çocuk cerrahları tarafından değerlendirilmeli ve gerektiğinde çocuk cerrahları tarafından ameliyat edilmelidir. Çocuk Cerrahisi Ünitemizde; yenidoğan bebek dahil, her yaş grubu çocuğun cerrahi, nefrolojik ve ürolojik sorunlarında ulusal ve uluslararası deneyime sahip Çocuk Cerrahisi uzman hekim kadrosu tarafından hizmet verilmektedir... Ünitede; hiposdapyas, inmemiş testis, fıtıklar, diyafram hernisi, barsak tıkanıkları, UPJ darlığı vesicoüreteral reflü ve posterior üretral valv gibi ameliyatlar güvenle gerçekleştirilmektedir.


PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA

Büyümede gecikme, ergenlik bulgularının erken veya geç ortaya çıkması gibi hormonal bozuklukların takibi konularında hizmet verilmektedir.


PEDİATRİK GASTROENTOROLOJİ VE BESLENME

Çocukluk çağında görülen kusma, beslenme bozukluğu, kabızlık şikayetlerinin tedavisi, ülser, gastrit ve yakıcı madde içilmesine bağlı oluşan sindirim sistemi yanıklarının endoskopi ile tanısının konulması ve tedavisi konularında hizmet verilmektedir.


PEDİATRİK HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİ

Çocukluk çağı hastalıkları ve anemilerinin takip ve tedavisi konularında hizmet verilmektedir.


PEDİATRİK KARDİYOLOJİ

Kalpteki yapısal bozuklukların, atım düzensizliklerinin ekokardiyografi ve diğer tetkiklerle takip ve tedavisi konularında hizmet verilmektedir.


PEDİATRİK NEFROLOJİ

Tekrarlayan idrar yolu hastalıkları, idrar kaçırma gibi çocukluk çağı hastalıklarının takibi konularında hizmet verilmektedir.


PEDİATRİK NÖROLOJİ VE NÖROŞİRURJİ

Havale geçiren, yaşına göre hareketler gelişimi geç başlayan, beyni etkilenmiş spastik bebeklerin takibi, çocukluk dönemi beyin ve omurilik cerrahisi konularında hizmet verilmektedir.

BÖLÜMLERİMİZ
Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, 65000, Kampüs / VAN
Telefon: 0 850 305 65 65
E-Mail: hastane@yyu.edu.tr
whatsapp iletişim hattı