0 850 305 65 65

Nükleer Tıp

Nükleer Tıp

Dursun Odabaş Tıp Merkezi Nükleer Tıp Bölümü’nde yapılan işlemler:

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi) :

Bu test ile istirahat sırasında ve stres anında kalp kasının kanlaması (veya beslenmesi) incelenir. Kalbi besleyen damarlarda herhangi bir darlık olup olmadığının ve darlık var ise, mevcut darlığın kalbin beslenmesinde bir bozukluk yaratıp yaratmadığı araştırılır. Efor testine göre daha duyarlı bir yöntemdir. Hastaya önce damardan radyoaktif verilir ve gama kamera denen cihazda istirahat görüntüleri alınır, daha sonra bant üzerinde yürüterek veya ilaç ile stres testi yaptırılır, tekrar radyoaktif madde enjekte edilir. Tekrar gama kamerada görüntü alınır. Radyoaktif madde kalbe kadar giderek kalp kasına ulaşır. Damar tıkanıklığı olan yerlerde bu madde daha az tutulur. Gama kamera görüntüleri elde etmemizi sağlayan cihazın adıdır. Kalp etrafında belli aralıklarla dönerek kalpten gelen radyoaktif sinyalleri bir bilgisayara nakleder. Bilgisayar elde ettiği sinyalleri renkli görüntüye çevirerek kalbin tüm bölgelerinin kan ile beslenme analizini yapar. Miyokard perfüzyon sintigrafisi hangi durumlarda istenir; Göğüs ağrılarının kalp hastalığı ile ilgisinin tespitinde, kalp damar hastalıkları tanısında Kalp kasının miyokard infarktüsü sonrasında canlılığın tespitinde Koroner balon anjiyoplasti öncesi ve sonrasında uygulamanın fayda ve gerekliğinin tespitinde Kalp damar hastalığı yönünden risk faktörleri bulunan hastalarda hastalık tarama testi olarak Kalp damar hastalığı olan kişilerde damar hastalığının öneminin saptanmasında Koroner bypass cerrahisi veya ilaç tedavisi sonrasında tedavi etkinliğinin saptanmasında Hastaların enfarktüs geçirip geçirmediklerinin saptanmasında, geçirilen enfarktüsün genişliğinin ve ciddiyetinin belirlenmesinde Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kalp Sağlığı Merkezi’nde, Radyoloji Bölümü’nde yapılan işlemler: Koroner BT Anjiyografi Bilgisayarlı tomografi (BT) Koroner anjiyografi, çok kesitli "Multi Dedektör -multislice-çok kesitli BT" cihazı ile hiçbir ön hazırlık gerektirmeden, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutulum süresinde yapılabilmektedir. BT Koroner Anjiyografi klasik anjiyografiye göre daha kolay ve daha hızlı yapılabilen ve kansız ve ağrısız gerçekleştirilebildiğinden, görüntüleme alanında çığır açan yeni bir yöntemdir. Hastanede yatma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Hasta işlem sonrası hasta günlük yaşantısına devam eder. Bu sistem sayesinde risk faktörü taşıyan kişilerin koroner anjiyografisi rahatlıkla yapılmaktadır. Özellikle klasik koroner anjiyografi de çektiren hastaların bu yöntemi tercih ettikleri ve BT anjiyografi sayesinde pek çok hastaya erken müdahale edildiği ve tedavilerinin yapıldığı gözlenmiştir. Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde Türkiye’deki en gelişmiş BT Koroner anjiyografi cihazı olan 256-detektörlü BT bulunmaktadır. Kardiyak MR Kalp zarının, kalp odacıklarının, kapaklarının, kalp adalesinin, kalpten çıkan büyük atardamarların yapısını ve bazı koroner arter hastalıklarını (şimdilik sadece ana dallara ait olanları) son derece kolay ve herhangi bir ilaç veya işlem yapma gereksinimi olmadan ortaya koyan görüntüleme yöntemidir. İşlem süresi 45 dakika civarındadır ve herhangi bir ön hazırlık gerektirmez.

BÖLÜMLERİMİZ
Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, 65000, Kampüs / VAN
Telefon: 0 850 305 65 65
E-Mail: hastane@yyu.edu.tr