0 850 305 65 65

Psikiyatri

Psikiyatri
Psikiyatri, tıbbın ruh sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen uzmanlık alanıdır.

Tüm dünyadaolduğu gibi ülkemizde de giderek artan oranlarda görülmekte ve gerek hasta,gerek aile gerekse toplumsal açılardan sorunlara ve yeti yitimine sebep olmaktadır.Örneğin majör depresyon kanserler ve kalp hastalıklarından sonra tüm dünyada ençok iş gücü kaybına yol açan 3. hastalıktır.

Psikiyatribölümümüzde ruhsal sorunu olanların bu sorunlarınınnedenlerine ve çözümlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  Anksiyete bozuklukları (panik bozukluk,obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi ve diğer fobiler, vb), duygudurumbozuklukları (depresyon, bipolar bozukluk, vb), psikotik bozukluklar (şizofreni, paranoid bozukluk, vb) yanında, cinselişlev bozuklukları, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, ve psikosomatikbozukluklar gibi pek çok psikiyatrik hastalık ilaç ve ilaç dışı tedaviyöntemleri ile tedavi edilmektedir.


Bölümümüzde ilaç tedavilerinin yanı sıra Elektrokonvülsif Tedavi (EKT), rTMS (transkranialmanyetik stimülasyon), hipnoz, bilişsel davranışçı terapi gibi tedaviyöntemlerinden de faydalanılmaktadır.

BÖLÜMLERİMİZ
Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, 65000, Kampüs / VAN
Telefon: 0 850 305 65 65
E-Mail: hastane@yyu.edu.tr