0 850 305 65 65

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Hastanesi’nde yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı; 3 ameliyathane, 26 yoğun bakım yatağı (izolasyon odaları, kuvözler ve yenidoğan yatakları), 32 servis yatağı ve poliklinikleri ile hizmet vermektedir.

Amacımız, ekibimizde bulunan 7 kalp ve damar cerrahisi uzmanı, 4 anestezi ve reanimasyon bölümü uzmanı, kalp ve damar cerrahisi alanında tecrübeli 3 perfüzyon teknisyeni, 3 ameliyat hemşiresi, yoğun bakım ve servislerde çalışan hemşire ve yardımcı personelimiz ile her geçen gün yeni teknolojik imkanların geliştirildiği kalp ve damar cerrahisi alanında geniş bir hasta kitlesine ulaşabilmektir.

Bölümümüzde prematüre yeni doğanlardan, 90 yaş üzerinde erişkinlere kadar geniş bir hasta grubuna hizmet verilmektedir. Hastanemizde doğan, şehir/ülke dışından kabul edilen, acil servisten alınan ya da polikliniklerimizde değerlendirilen hastalar başarı ile tedavi edilmektedir. Laminar hava akımlı ameliyathanelerde 3 adet kalp akciğer makinesi, cell saver ve intraaortik balon pompası cihazları ile her türlü yaş ve hasta grubuna müdahale edilebilecek teknik donanım mevcuttur.


Yoğun bakımda her hasta başında ileri teknolojik özelliklere sahip solunum destek cihazları, hemodinamik parametreleri takip eden monitörler, ameliyat sırasında ve sonrasında beyin fonksiyonlarını takip eden NIRS (near infrared spectroscopy) cihazları bulunmaktadır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü ameliyat öncesi ve sonrasında Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü ile işbirliği içerisinde hastaların yoğun bakım takibini sürdürmektedir.
 


Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

Bölümümüzde her türlü doğumsal kalp ve damar hastalıkları, prematüre yenidoğanlarda ve ileri yaş bebek ve çocuklarda başarı ile tedavi edilmektedir. Anne karnında tanı konulan bebeklere, doğumla eş zamanlı olarak hazır bekletilen ameliyathanemizde doğumdan hemen sonra müdahale edilebilmektedir. Bazı bebeklerde Çocuk Kardiyoloji Bölümü ile ortak (hibrid) girişim yapılmakta ve hastalar tedavi edilmektedir. Hastaların ameliyat öncesinde ve sonrasındaki izlemlerinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Kardiyoloji Bölümü ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Hastanemizde doğan hastaların yanı sıra şehir/ülke dışından kabul edilen hastalar hava/kara yolu ile hastanemize ulaştırıldıktan sonra yenidoğan ünitesinde hazırlıkları tamamlanıp ameliyata alınmaktadır. Hastalarda genellikle daha iyi kozmetik sonuçlar vermesi açısından sınırlı kesiler ve uygun vakalarda minimal invaziv girişimler tercih edilmektedir.


Erişkin hastalarda koroner damar hastalıkları, bypass cerrahisi (CABG) ile tedavi edilmektedir. Romatizmal ya da edinsel kapak hastalıklarında tamir veya kapak değişim ameliyatları uygulanmaktadır. Aort anevrizma-diseksiyon ameliyatları, endovasküler aort onarımları (EVAR), kardiyoloji bölümü ile ortak (hibrid) girişimler ve aritmi cerrahileri bölümümüzde başarı ile uygulanmaktadır.


Periferik atar damar hastalıkları (tıkanıklıklar, daralmalar) ve lazer-radyofrekans kullanılarak yapılan varis ameliyatları da bölümümüzde başarıyla uygulanmaktadır. Ayrıca her tür travma sonucu gelişen kalp ve damar yaralanmalarına hızla müdahale edilmekte ve gerektiğinde diğer branşlarla (ortopedi, plastik cerrahi, vb.) işbirliği içinde çalışılmaktadır.


Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde;

ERİŞKİN KALP DAMAR CERRAHİSİ

PEDİATRİK KALP DAMAR CERRAHİSİ

ERİŞKİN KARDİYOLOJİSİ

ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ bölümleri bulunmaktadır.

Koroner Bypass Uygulama

Kalp Kapağı Tamir ve Değişim Uygulama

Doğumsal Kalp Hastalıkları Cerrahisi

Atardamar Hastalıkları Girişimi

Anjiyo Uygulama

Toplardamar Hastalıkları Girişimi; Varis Cerrahisi

Kalp Ritim Bozuklukları Girişimi: Elektrofizyoloji (Çocuk Kardyolojisinde Radyasyonsuz Uygulama)

Hibrid Uygulama

Koroner Anjiyo ve Stent Uygulama

TAVI (Transapikal ve/veya Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu)

BÖLÜMLERİMİZ
Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, 65000, Kampüs / VAN
Telefon: 0 850 305 65 65
E-Mail: hastane@yyu.edu.tr