0 850 305 65 65
Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi

Vücudun boyun ile karın arasında kalan alanı göğüs olarak adlandırılır. Göğüs Cerrahisi, bu alandaki organ ve yapıların cerrahi işlem gerektiren hastalıkları ile ilgilenir.

Bu alanın içinde alanı örten cilt, kaslar ve kemikler (kaburgalar veya omurlar) ile akciğerler ve zarları, nefes borusu, yemek borusu, timüs, bazı damar ve sinirler ile diyafram zarı bulunmaktadır. Her ne kadar bu alanın içinde bulunsa da kalp ile ilgili cerrahi hastalıklar, kalp cerrahisi branşı tarafından tedavi edilmektedir. Yine bu alan içinde bulunuyor olsa da meme dokusu ile ilgili hastalıklar da göğüs cerrahisi tarafından değil genel cerrahi uzmanlık alanı tarafından tedavi edilmektedir.


Göğüs Cerrahisi branşı tarafından sıklıkla tedavi edilen hastalıklar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Akciğer kanseri

Akciğer zarı kanseri (Mezotelyoma)

Nefes borusu tümörleri

Nefes borusu daralmaları

Timus bezinin tümörleri

İleri akciğer amfizemi

Akciğer zarının yırtılması (Pnömotoraks)

Göğüs boşluğunda sıvı toplanması

Akciğer zarı iltihaplanmaları (Ampiyem)

Göğsün şekil bozuklukları (İçe çökük veya dışa çıkık göğüs kafesi)

Torasik Çıkım Sendromu (TOS)

Göğüs travmaları (bıçaklanma, kurşunlanma veya trafik kazası ya da düşme gibi nedenlerle oluşan kırıklar, kanamalar veya organ yaralanmaları)

Diyafram’a komşu organların fıtıklaşmaları

Aşırı el terlemesi (Hiperhidrozis) Göğüs Cerrahisi yöntemleri ile yukarıda sayılanlar ve onun dışındaki birçok hastalık için tanısal veya tedavi amaçlı cerrahi işlemler yapılmaktadır.


Göğüs Cerrahisi ameliyatları hangi yolla yapılır?

Bazı ameliyatlar sadece lokal anestezi uygulanarak, hasta uyanıkken, ve birkaç santimetrelik kesilerle yapılabilir. Bazı ameliyatların ise genel anestezi (tam narkoz) altında ve göğsün ön veya yan tarafından yapılan daha büyük kesilerle yapılması mümkün olabilir. Bununla birlikte, birçok ameliyatın, büyük kesi gerektirmeden, küçük kesiler yoluyla endoskopik (kapalı) olarak yapılabilmesi de mümkündür.


Tüm dünyada ameliyatların bu yolla yapılması şeklinde bir eğilim mevcuttur. Çünkü bu yolla yapılan ameliyatlar sonrasında hasta daha az ağrı çekmekte, iyileşmesi de daha hızlı olmaktadır. Hastanemizde de göğüs cerrahisi ameliyatlarının mümkün olduğunca kapalı yolla yapılması amaçlanmaktadır. Bu amacın bir uzantısı olarak robotik cerrahi sistemlerinin de kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır.

BÖLÜMLERİMİZ
Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, 65000, Kampüs / VAN
Telefon: 0 850 305 65 65
E-Mail: hastane@yyu.edu.tr